CCPZP

pneumatyczna zaciskarka ręczna, bez pozycjonera, dla 10 A and 16 A kontaktów toczonych

Specyfikacja produktu: https://www.ilme.com/en/view-product/?code=CCPZP&pdf=1