Ilme – złącza przemysłowe elektryczne wielopinowe

Złącza ILME 

ILME projektuje i produkuje kompletne rozwiązania dla połączeń przemysłowych. Z siedzibą w Mediolanie i filiami w kluczowych krajach napędzających postęp automatyzacji, ILME jest liderem branży na głównych rynkach światowych. Firma jest zaangażowana w rozwój technologii w obszarach, które mają największy wpływ na przyszłości branż, które obsługuje: wysokiej jakości i bezpiecznego okablowania, badań nad najodpowiedniejszymi materiałami, szybkiej realizacji i łatwo dostępnych usług przy jednoczesnym dążeniu do oszczędności energii i zabezpieczenie środowiska.

Innowacje technologiczne to główny filar konkurencyjności ILME. W sektorze połączeń elektrycznych automatyki przemysłowej, charakteryzującym się potrzebą dla najwyższej wydajności i niezawodności, ILME jest uznanym liderem z własnymi patentami i globalnym dostawcą, wzorcowym dla największych firm na całym świecie. ILME oferuje w pełni zintegrowaną gamę wysokiej jakości produktów i usług, tak aby spełnić wszelkie wymagania aplikacji. ILME projektuje i produkuje kompletne rozwiązania dla połączeń elektroenergetycznych „Heavy Duty”.

Rozwiązania ILME

Rozwiązania ILME (oferowane użytkownikowi w postaci różnorodnych elementów, najczęściej wkładek i obudów, pozwala na dobór idealnej kombinacji) zostały zaprojektowane jako kompletne złącza i przetestowane pod kątem zgodności z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa: dyrektywą niskonapięciową UE 2006/95/WE (2014/35/UE z dnia 20 kwietnia 2016 r.), a w szczególności normą EN 61984. Dobór całego systemu gwarantuje, że każda dozwolona kombinacja wkładów, obudów i akcesoriów nie może okazać się niewłaściwa.

Produkty jako osobne elementy, same w sobie nie mogą zagwarantować najlepszej funkcjonalności po zainstalowaniu, ponieważ zależy to również od ich prawidłowego montażu, przetestowania oraz oddania do eksploatacji, które musi być wykonane z zachowaniem obowiązujących norm bezpieczeństwa instalacji oraz zgodnie z zasadą sztuki.

Dlatego skuteczność instalacji złącza zależy również od użytkownika końcowego, który musi wziąć pod uwagę następujące wymagania bezpieczeństwa:

Złącza przemysłowe Ilme

 1. Złącza nie mogą być podłączane ani odłączane pod napięciem lub pod obciążeniem.
 2. Po okablowaniu wkładów należy sprawdzić ciągłość połączeń uziemienia ochronnego.
 3. Prawidłowe połączenie wkładek jest gwarantowane tylko wtedy, gdy są one zainstalowane (czterema dostarczonymi śrubami mocującymi) wewnątrz odpowiednich obudów lub zgodnych akcesoriów z katalogu ILME.
 4. Okablowanie zacisków śrubowych musi być wykonane z odpowiednim momentem dokręcania, aby uniknąć uszkodzenia przewodu, śruby lub zacisku.
 5. Prawidłowe okablowanie wkładek z zaciskami sprężynowymi jest gwarantowane tylko wtedy, gdy zostanie użyty odpowiedni śrubokręt, wskazany w specyfikacji katalogowej lub na wkładce.
 6. Unikaj wciskania styków podczas podłączania i odłączania. Złącza należy sprzęgać i rozłączać w kierunku osiowym względem styków, bez zginania i ciągnięcia dołączonych wiązek przewodów lub kabli.
 7. Montaż dwóch wkładek obok siebie, w obudowach dwupolowych, musi być zgodny z rysunkiem biegunowości zaznaczonym na wkładce, aby uniknąć odwróconego sprzężenia.
 8. Montaż dwóch lub więcej identycznych złączy obok siebie jest zalecany tylko z użyciem kołków kodujących.
 9. W celu zachowania deklarowanego stopnia ochrony (Kod IP wg EN 60529 lub Enclosure Type Rating wg ANSI/UL 50E), obudowy muszą być uzupełnione dławikami kablowymi i/lub innymi akcesoriami o co najmniej równym stopniu ochrony.
 10. Ponadto deklarowany stopień ochrony (Kod IP wg EN 60529 lub Enclosure Type Rating wg ANSI/UL 50E) jest gwarantowany, gdy obudowy wraz z wkładkami są połączone i zablokowane za pomocą dźwigni blokujących.
 11. Wkładki złączy i ich obudowy są generalnie kompatybilne z podobnymi/równoważnymi produktami innych producentów, zgodnie z art. do ostatnich badanych próbek. Nie można zagwarantować pełnej kompatybilności w przypadku zmian technicznych dokonanych przez innych producentów. W szczególności nie można zagwarantować maksymalnej wydajności obudów IP68 (seria CG) w połączeniu z obudowami innych producentów produkty.
 12. Firma ILME nie ponosi odpowiedzialności za poszczególne komponenty w zastosowaniach innych niż opisane w katalogu ILME. ILME nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy dobór złącza w stosunku do warunków środowiskowych aplikacji (np.: wpływ temperatury otoczenia, wilgoci, zanieczyszczenia środowiska itp.).