C13D 35 C

szczęka, dla 300 A kontaktów, dla kontaktów o przekroju 35 mm² (AWG 2)

Specyfikacja produktu: https://www.ilme.com/en/view-product/?code=C13D+35+C&pdf=1