C13D 50 C

szczęka, dla 300 A kontaktów, dla kontaktów o przekroju 50 mm² (AWG 1)

Specyfikacja produktu: https://www.ilme.com/en/view-product/?code=C13D+50+C&pdf=1