C13D 25 C

szczęka, dla 300 A kontaktów, dla kontaktów o przekroju 25 mm² (AWG 4)

Specyfikacja produktu: https://www.ilme.com/en/view-product/?code=C13D+25+C&pdf=1