CHES

narzędzie, dla demontażu kontaktów, dla 5A CIFD and CIMD kontaktów

Specyfikacja produktu: https://www.ilme.com/en/view-product/?code=CHES&pdf=1