CCES

narzędzie, dla demontażu kontaktów, dla 10 A kontaktów

Specyfikacja produktu: https://www.ilme.com/en/view-product/?code=CCES&pdf=1