C13D 95 C

szczęka, dla 300 A kontaktów, dla kontaktów o przekroju 95 mm² (AWG 3/0)

Specyfikacja produktu: https://www.ilme.com/en/view-product/?code=C13D+95+C&pdf=1