C13D 70 C

szczęka, dla 300 A kontaktów, dla kontaktów o przekroju 70 mm² (AWG 2/0)

Specyfikacja produktu: https://www.ilme.com/en/view-product/?code=C13D+70+C&pdf=1