C13D 120 C

szczęka, dla 300 A kontaktów, dla kontaktów o przekroju 120 mm² (AWG 4/0)

Specyfikacja produktu: https://www.ilme.com/en/view-product/?code=C13D+120+C&pdf=1