CGPZ LOC

pozycjoner, dla 100 A kontaktów (CG series)

Specyfikacja produktu: https://www.ilme.com/en/view-product/?code=CGPZ+LOC&pdf=1