CR BST

mostek, 3 pin, dla połączenia w gwiazdę

Specyfikacja produktu: https://www.ilme.com/en/view-product/?code=CR+BST&pdf=1