CR CDS

pin kodujący, dla CDS wkładów

Specyfikacja produktu: https://www.ilme.com/en/view-product/?code=CR+CDS&pdf=1