CR 24 ATD

uchwyt kablowy, dla wielokrotnego połączenia PE, dla ramek MIXO dla 6 wkładów

Specyfikacja produktu: https://www.ilme.com/en/view-product/?code=CR+24+ATD&pdf=1