CR 10 AT

uchwyt kablowy, dla wielokrotnego połączenia PE, dla ramek MIXO dla 3 wkładów

Specyfikacja produktu: https://www.ilme.com/en/view-product/?code=CR+10+AT&pdf=1