CR 10 CA

zacisk kablowy, dla CR..SS uchwytów, dla ekranowania kabli rozmiaru 10 mm

Specyfikacja produktu: https://www.ilme.com/en/view-product/?code=CR+10+CA&pdf=1